Arrow
Arrow
Slider

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca 

Fizjoterapia stomatologiczna i bruksizmu

Fizjoterapia dysfunkcji miednicy i kręgosłupa

Fizjoterapia kobiet w ciąży i połogu

Masaż Shantala dla niemowląt


WIZYTA DIAGNOSTYCZNA

ZWYKŁA                                                                                                                                                                                                100 ZŁ

FIZJOTERAPIA UREGINEKOLOGICZNA/STOMATOLOGICZNA                                                                                                      120 ZŁ

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzana jest kompleksowa diagnostyka fizjoterapeutyczna oraz ustalany jest indywidualny plan terapii. Zwykle już na pierwszym spotkaniu rozpoczynamy też terapię wstępną. Prosimy aby na wizytę pacjent przyniósł posiadane wyniki badań diagnostycznych oraz karty informacyjne z przebiegu leczenia szpitalnego. Czas trwania wizyty diagnostycznej to ok. 40-60 min. i uzależniony jest od problemu z jakim zgłasza się pacjentka/pacjent.

Pacjentki w ciąży powinny zgłaszać się na wizytę po uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym i uzyskaniu pisemnej informacji o braku przeciwskazań do podjęcia fizjoterapii.


WIZYTA TERAPEUTYCZNA

WIZYTA TERAPEUTYCZNA                                                                                                                                                           OD 100 ZŁ

PAKIET POŁOGOWY (3 WIZYTY)                                                                                                                                                       250 ZŁ

KINESIOTAPING (1 APLIKACJA, KOLEJNE NAŁOŻENIE)                                                                                                                    30 ZŁ

MASAŻ KOBIETY W CIĄŻY (OK. 30 MIN.)                                                                                                                                           80 ZŁ

FIZJOTERAPIA PRZED/POOPERACYJNA                                                                                                                                              80 ZŁ

Czas trwania poszczególnych wizyt terapeutycznych uzależniony jest od problemu z jakim zgłasza się pacjentka/pacjent i ustalany jest podczas wizyty diagnostycznej. Obejmuje indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń, technik specjalnych, oklejania taśmami KinesioTape, masażu czy fizykoterapii jak elektrostymulacje oraz metod bazujących na biologicznym sprzężeniu zwrotnym (bio-feedback). Zwykle na jednej wizycie łączonych jest kilka technik, co pozwala na pełniejsze podejście terapeutyczne. Najczęściej postępowanie terapeutyczne prowadzone jest w formie cotygodniowych sesji terapeutycznych, w szczególnych przypadkach może zachodzić konieczność częstszych spotkań.


MASAŻ SHANTALA DLA NIEMOWLĄT

INSTRUKTAŻ INDYWIDUALNY DLA RODZICÓW (SPOTKANIE OK. 60 MIN.)                                                                               100 ZŁ

PAKIET SHANTALA INDYWIDUALNY (2 SPOTKANIA Z TERAPEUTĄ PO OK. 60 MIN.)                                                               160 ZŁ

Są to spotkania, na których terapeuta uczy rodziców jak samodzielnie wykonywać masaż swojego maleństwa. Zaleca się aby nauka obejmowała 2-3 spotkania z terapeutą, co pozwoli nie tylko na lepsze opanowanie poszczególnych technik, ale także korektę ewentualnych błędów jakie mogą się pojawić podczas samodzielnej pracy z dzieckiem. Istnieje możliwość przeprowadzenia instruktażu w domu (koszt instruktarzu w domu – 200 zł).


WIZYTY DOMOWE

WIZYTA DOMOWA (DO 60 MIN.)                                                                                                                                               OD 200 ZŁ

PAKIET POŁOGOWY (2 WIZYTY)                                                                                                                                                 OD 350 ZŁ

Wizyty domowe są dedykowane szczególnie dla kobiet w ciąży oraz połogu, którym niejednokrotnie trudno jest skorzystać z pomocy fizjoterapeuty w gabinecie. Koszt wizyty określany jest podczas rejestracji.


PAKIETY TERAPEUTYCZNE

Mając na uwadze, iż proces postępowania fizjoterapeutycznego w problemach uroginekologicznych jest procesem długotrwałym, a systematyczna fizjoterapia powinna trwać 3-6 miesięcy lub dłużej zachęcamy do skorzystania z pakietów terapeutycznych. Dobór optymalnego pakietu przeprowadzany jest podczas wizyty diagnostycznej.